Algemene voorwaarden voor de koffie thee cadeau cadeaubon, cadeauboncode en kortingsbon

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere vorm van de koffie Thee Cadeau cadeaubon, cadeauboncode of kortingsbon. Hierna te noemen cadeaubon. Door gebruik te maken van deze cadeaubon stem je in met de toepasselijkheid van de geldende voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 • Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Iedere cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. De klant dient de cadeaubon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies. Alleen originele cadeaubonnen en cadeauboncodes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Koffie Thee Cadeau te worden overgelegd.
 • Iedere cadeaubon is na uitgifte van de cadeaubon om veiligheidsredenen één jaar geldig. Indien de houder van de cadeaubon na deze termijn zijn cadeaubon wil besteden, dient deze persoon contact op te nemen via contact
 • De waarde, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de cadeaubon en/of in de uiting waarin de cadeauboncode is opgenomen.
 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en zijn uitsluitend te verzilveren voor alle aangeboden producten, met uitzondering van de cadeaubonnen, op https://www.koffietheecadeau.nl, inclusief BTW, exclusief verzendkosten, eventuele belasting of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • Het volledig vermelde bedrag dient in één keer te worden besteed. De restwaarde van de cadeaubon kan niet worden gebruikt voor volgende bestellingen en zal komen te vervallen. De kortingsbon kan eenmalig worden verzilverd.
 • Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon, dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: iDEAL of overboeking.
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik (geldigheid) van de cadeaubon wordt ontzegd.
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 • Koffie Thee Cadeau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik, dan wel niet kunnen gebruiken van cadeaubonnen ontstaat.
 • Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Koffie Thee Cadeau zal wijzigingen tijdig aankondigen op de website. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
 • U kunt maximaal één cadeaubon per bestelling inwisselen. Wilt u meerdere cadeaubonnen tegelijk in wisselen, neem dan contact op via contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door een e-mail te sturen naar contact.

Koffie Thee Cadeau zal uw e-mail zo spoedig mogelijk behandelen.